რეგისტრაცია

საიტის საერთო წესები

1. საიტის ფუნქციონირებაში ნებისმიერი სახით მონაწილეობა ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით საიტის წესებს;

2. საიტი შექმნილია საქართველოში ს.კ. “ბარსელონას” პოპულარიზაციის მიზნით და საიტის საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ პირს (სპორტულ შეხედულებების მიუხედავად), რომელიც ეთანხმება საიტის წესებს;

3. საიტზე აკრძალულია მომხმარებლისთვის ნებისმიერი სახით შეურაცხყოფის მიყენება;

4. აკრძალულია პოსტვის დროს უცენზურო სიტყვის (ხელმოწერის, ან ავატარის) ნებისმიერი სახით გამოყენება, არა აქვს მნიშვნელობა სიტყვაში ჩასვამთ თუ არა სიმბოლოებს (მაგ. !@#$%… );

5. აკრძალულია საიტზე ყველანაირი “საქმის გარჩევა”;

6. აკრძალული არის ე.წ. ფლუდერობა; უაზრო და არაფრისმთქმელი პოსტების გაკეთება, ან რამდენიმე პოსტის გაკეთება ზედიზედ, როდესაც ყველაფრის დაწერა ერთ პოსტში შეიძლება;

7. აკრძალულია ცრუ ინფორმაციის შეგნებულად გავრცელება და საიტის მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა;

8. აკრძალულია მომხმარებლის სახელად საიტებისა და სერვერების მისამართების, ან მათი ელემენტების, აგრეთვე უცენზურო სიტყვებისა და გამოთქმების გამოყენება ადმინისტრაციასთან წინასწარ შეთანხმების გარეშე;. ადმინისტრაციას უფლება აქვს გააუქმოს ასეთი ნიკი ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე;

9. აკრძალულია საიტზე ნებისმიერ სახით რეკლამის გაკეთება ადმინისტრაციასთან წინასწარ შეთანხმების გარეშე;

10. აკრძალულია PM-ის საშუალებით ე.წ. სპამის დაგზავნა.

11. ერთ მომხმარებელს ერთზე მეტი ნიკით სარგებლობა ეკრძალება. ადმინისტრაციას უფლება აქვს გააუქმოს ასეთი ნიკი;

12. აკრძალულია სიახლესთან შეუსაბამო (არათემატური) კომენტარის გაკეთება;

13. საიტის მომხმარებელი ვალდებულია საიდუმლოდ შეინახოს თავისი პაროლი და არ აქვს უფლება სხვას გადასცეს თავისი მომხმარებლის პაროლი; წინააღმდეგ შემთხვევაში ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს.

14. აკრძალულია პროვოკაციული კომენტარების გაკეთება.

15. ზ/აღნიშნული წესების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციას უფლება აქვს დამრღვევის მიმართ გამოიყენოს ნებისმიერი სახის დამსჯელი ღონისძიება;

16. ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს შეცვალოს ზ/აღნიშნული წესები ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

სატურნირო ცხრილი

N
ფეხბურთელები
1
მესი
14
2
სისტო
9
3
ვასკესი
7
4
ანგელი
7
5
ვასი
7
FACEBOOK